home-caregivers-for-elderly-seniors

Kotisairaanhoidon palvelu

Kotisairaanhoito tarjoaa asiakkaillemme sairaanhoidollista palvelua heidän omissa kodeissaan esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen jälkeen, tapaturmista toipuessa ja muissa sairaanhoitoa vaativissa tapauksissa.Tämä helpottaa asiakkaidemme sujuvaa ja nopeaa toipumista, koska koti on paras, turvallinen ja tuttu ympäristö paras, turvallinen ja tuttu ympäristö, jossa asua ja parantua. Ammatilliset sairaanhoitajat käyttävät holistista lähestymistapaa jokaiselle asiakkaalle. Hoito perustuu asiakkaan palvelussuunnitelmaan, jossa otetaan huomioon potilaan oma tilanne ja voimavarat.

Kotisairaanhoidon palveluihin kuuluu:

 • Asiakkaiden lääkehoito, lääkkeiden jakaminen dosettiin ja antaminen sekä lääkkeistä muistuttaminen.
 • Haavan hoito, verenpaineen mittaus, verensokerin mittaus, insuliinipistokset ja muut ihon alle ja lihakseen sisäisesti pistettävät pistokset ja katetrointi.
 • Leikkauksen tai sairaalasta kotiutumisen jälkeen toimintakyvyltään heikentyneen asiakkaan hoito ja huolenpito.
 • Asiakkaiden terveydentilaan liittyva ohjaus.
 • Asiakkaan tarpeen mukaan ja hänen toivoessa yhteydenottoa omalle lääkärille, omaan terveyskeskukseen ja ensiapuun yhteydenoto omalle lääkärille/ terveyskeskuskseen/ ensiapuun/ sairaanhoidon kuljettajien kanssa

Erityisosaamisena on dementian ja muiden muistisairauksien hoitaminen.

Kotipalvelu

Omegayksi - kotipalvelut tarjoaa apua pääkaupunkiseudun ja sen lähialueiden asukkaille. Meidän kotipalveluidemme avulla asiakas voi asua kotonaan ja elää omannäköistään, aktiivista elämää. Mahdollistamme omalta osaltamme turvallisen kotona asumisen asiakkaillemme. Pyrimme siihen, että asiakkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi ja toimintakyky säilyvät tai kohenevat ja että asiakkaan kokema elämänlaatu on mahdollisimman hyvä. Kotihoidon palvelut suunnitellaan henkilökohtaisesti kunkin asiakkaan tilanteen mukaan.

Avustamme asiakasta niissä toimissa, jotka helpottavat ja mahdollistavat itsenäisen asumisen omassa kodissa. Näitä ovat esimerkiksi:

 • Perushoito (päivittäisessä hygieniassa avustaminen, liikkumisessa sekä siirtymisissä avustaminen ja avustaminen vaatteiden pukemisessa).
 • Lääkityksen ottamisen varmistaminen.
 • Hygienian hoito (sauna- tai suihkuapu)
 • Asiointi: Kaupassa/ Apteekissa käynti.
 • Asiakkaan ruoan lämmitys ja valmistus
 • Asiakkaan kanssa keskustelua:  Juttelua asiakasta kiinnostavista asioista sekä rinnalla kulkemista asiakkaan kanssa
 • Ulkoiluapu, tai seuraksi yksinäisiin päiviin
 • Kodinhoitoapu (siivous, roskien vienti,  kodin järjestely ja siistiminen, pölyjen pyyhkiminen, astioiden peseminen ja kuivaus, tiskikoneen täyttö ja tyhjennys, sängyn petaus, lakanoiden vaihto ja vaatehuolto).

Meillä on laaja työkokemus muistisairauksista, mielenterveyden edistämisestä ja maahanmuuttajataustaisten ikääntyneiden avustamisesta.