qtq50-V16G1O

Omegayhden perusti toiminimenä sairaanhoitaja Cynthia Chinatu, jonka jälkeen Omegayhden kasvettua toiminimestä luovuttiin ja yrityksestä muodostui osakeyhtiö. Tässä on yhtiön perustajan Cynthian tarina:

Valmistuin sairaanhoitajaksi Laurea Ammattikorkeakoulusta vuonna 2012. Sairaanhoitajana työskentelin kotihoidossa, missä huomasin olevan tavallista, että asiakkaan luona käy moni eri hoitaja lyhyen ajan sisällä.

Sairaanhoitajana työskentelin ajoittain kotihoidossa, jossa huomasin pian olevan ihan tavallista, että yhdellä asiakkaalla käy lyhyen ajan sisällä monta eri hoitajaa. Hoitotyön luonne vaatii kolmivuorotyöskentelyä, joten pahimmassa tapauksessa kolme tai useampi eri hoitaja käy saman vuorokauden sisällä asiakkaan luona. Ymmärrettävästi tämä ahdistaa monia asiakkaita. Asiakkaat joutuvat kohtaamaan uuden henkilön useita kertoja päivässä ja toimimaan uuden hoitajan kanssa ja tietämättä, kuka hoitaja tulee seuraavaksi. Erityisesti yksi kerta jäi vahvasti mieleeni. Eräs rouva tarvitsi katetrointia kolmesti päivässä, Hänen oli erittäin vaikeaa hyväksyä se, ettei koskaan etukäteen tiennyt kuka hoitaja tulee tekemään tämän henkilökohtaisen toimenpiteen hänelle. Kerran ollessani jo lähdössä, hän kysyi vielä tulenko uudestaan myöhemmin. Jouduin vastahakoisesti vastaamaan, että valitettavasti en. Hän oli silminnähden surullinen siitä epätietoisuudesta, ettei tiedä kenen hoidettavaksi joutuu myöhemmin.

Hoitajien vaihtuvuus ja siitä asiakkaille aiheutuva mielipaha johtivat haluuni perustaa Omegayksi. Haluan tarjota asiakkaille pysyvän hoitosuhteen ja mahdollisuuden voida luottaa siihen, että he tietävät, kuka heitä on tulossa hoitamaan. Pysyvällä hoitosuhteella saavutamme jo lyhyessä ajassa molemminpuolisen luottamuksen, jolloin hoito on henkilökohtaisempaa ja laadukkaampaa sekä asiakkaat ovat tyytyväisiä. Asiakkaat arvostavat suuresti sitä, että hoitohenkilökunta tuntee heidät ja osaa kohdata heidät heidän tarvitsemallaan tavalla, yksilöllisesti.