FI- Suomi – Luottamuksen rakentaminen: Uusi laki tiukentaa hoitotyöntekijöiden sääntöjä

Tänä vuonna uusi laki, jota kutsutaan sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnasta annetuksi laiksi, tiukensi vanhusten parissa työskenteleviä henkilöitä koskevia sääntöjä. Laki edellyttää, että kaikkien, jotka aloittavat yli kolme kuukautta kestävän työn terveys- ja sosiaalipalvelualalla, on esitettävä enintään kuusi kuukautta vanha rikosrekisteriote.

Tällä muutoksella pyritään lisäämään turvallisuutta ja luottamusta seulomalla vakavia rikoksia, kuten seksuaalirikoksia, väkivaltarikoksia, huumausainerikoksia ja kidnappauksia. Pelkästään Keski-Suomessa sadat työntekijät ovat joutuneet noudattamaan tätä suhteellisen uutta vaatimusta.

Koti- ja asumispalveluiden johtaja Tuija Koivisto ei usko, että uusi sääntö juurikaan vaikeuttaa palkkaamista. Hän huomauttaa, että vastaavat tarkastukset ovat olleet käytössä lasten ja nuorten kanssa työskenteleville jo vuosia.

“Toivon, että tietoisuus siitä, että työnantaja tarkistaa työntekijän taustat, luo turvallisuuden tunnetta asiakkaisiin ja heidän läheisiinsä” Koivisto sanoo.

Uutta sääntöä sovelletaan yli kolme kuukautta kestäviin työsuhteisiin. Lyhyemmissä työsuhteissa, kuten yhden päivän sijaisuustehtävissä, rikosrekisteriotetta ei vaadita. Työnantajat voivat pyytää otetta näistä lyhyemmistä töistä, mutta Keski-Suomessa näin ei ainakaan toistaiseksi tehdä.

Koivisto lisää, että koska sosiaali- ja terveyspalveluihin palkkaaminen on usein tehtävä nopeasti, työntekijöillä on 30 päivää aikaa esittää rikosrekisteriotteensa työn aloittamisen jälkeen, jotta kiireellinen palkkaaminen ei viivästyisi. Vuonna 2025 sama vaatimus ulotetaan koskemaan myös vammaisten kanssa työskenteleviä uuden vammaispalvelulain myötä. Tämä asteittainen käyttöönotto osoittaa vahvaa sitoutumista haavoittuvien ryhmien suojeluun terveys- ja sosiaalipalvelualalla.

Me täällä Omegayksissä noudatamme tätä asetusta ja odotamme, että hoitoalalla työskentelevät hakijamme toimittavat meille rikosrekisteriotteensa rekrytointiprosessin aikana, joka tarkistetaan heidän hakemuksensa yhteydessä. Myös ennen tämän lain voimaantuloa palkattuja työntekijöitä pyydettiin toimittamaan tämä asiakirja. Rikosrekisteriotteen hankkiminen tapahtuu Oikeusrekisterikeskuksen verkkosivuilla (https://asiointi.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/#/), ja hakemus maksaa 6 euroa.

EN – English – Building Trust: New Law Tightens Rules for Care Workers

This year, a new law called the Act on the Supervision of Health and Social Services brought about stricter rules for people working with the elderly. This law requires anyone starting a job that lasts for more than three months in the health and social services sector to show a criminal record extract that’s no more than six months old. This change aims to boost safety and trust by screening for serious crimes such as sexual offenses, violent crimes, drug-related offenses, and kidnapping. In Central Finland alone, hundreds of employees have needed to comply with this relatively new requirement.

Tuija Koivisto, the Director of Home and Housing Services, doesn’t think the new rule will make hiring much harder. She points out that similar checks have been in place for those working with children and young people for years.

“I hope knowing that employers are checking backgrounds will make customers and their families feel safer,” Koivisto says.

The new rule applies to jobs lasting over three months. For shorter contracts, like one-day substitute roles, a criminal record isn’t required. Employers can ask for the extract for these shorter jobs, but this won’t be the case in Central Finland, at least for now.

Koivisto adds that since hiring in health and social services often needs to happen quickly, employees will have up to 30 days after starting work to present their criminal record extract, to avoid delaying urgent hiring. In 2025, the same requirement will be extended to those working with people with disabilities, following the new Act on Services for Persons with Disabilities. This gradual rollout shows a strong commitment to protecting vulnerable groups in the health and social services sector.

Here at Omegayksi, we comply with this regulation, and have the expectation that our job applicants within the care field will provide us with their criminal record during the hiring process, which will be reviewed alongside their application. Employees hired prior to the commencement of this law were also requested to submit this document. To acquire the record, you apply on the Legal Register Centre’s website (https://asiointi.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/#/) , with the application costing 6€. 


0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

fi