A child with special needs due to chromosome 8P inversion duplication syndrome with a doctor.

Om du agerar vårdgivare åt en närstående kan du kontakta oss om placeringsmöjligheter och andra stödtjänster. Enligt avtalet organiserar vi familjevårdarens stöd och hjälp vid vården av familjevårdaren. Vi erbjuder hjälp till exempel när vårdgivaren är sjuk, under vårdgivarens resor eller för att säkra annan fritid.

Du kan fråga om en servicekupong eller ett betalningsutfästelse för vårdarens ledighet hos socialsekreteraren i ditt område.

sv_SE